Obnova přeneseného špýcharu z Bratronic

 
Na Hamousově statku ve Zbečně byla dokončena obnova přeneseného špýcharu z Bratronic