Nabídka programů na Hamousově statku pro veřejnost

Lesnaté Křivoklátsko patří mezi nejromantičtější kouty středních Čech. Uprostřed překrásné přírody v blízkosti hradu Křivoklátu a řeky Berounky leží Zbečno, obec s bohatou historií, která sahá až do dob přemyslovských knížat. Na zbečenské návsi nepřehlédnete selskou usedlost s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a výměnkem.

Hamousův statek ve Zbečně patří mezi nejstarší veřejnosti přístupné památky ve středních Čechách, i když k jejímu zpřístupnění veřejnosti došlo až roku 1995. Nejstarší části statku pocházejí už z konce 16. století. Okolo poloviny 18. století bylo stavení významně rozšířeno. V té době zde byla zřízena zájezdní krčma a po roce 1817 i na krátký čas rychta.

Pravidelně se zde konají adventní řemeslné jarmarky a další akce, které nám připomenou styl života na středočeské vsi v minulých staletích. Vyhledávanou podívanou jsou pravidelné sobotní ukázky pečení chleba v chlebové peci. Novinkou jsou pořady a zážitkové programy pro rodiny, dětské skupiny či seniory, které tomuto souboru lidových staveb vdechují život.

Na Hamousově statku ožívají vesnické zvyky, tradice, stará řemesla i dnes již nepoužívané nebo pozapomenuté pracovní postupy a nabídka zážitkových programů je určena rodinám, dětským skupinám i seniorům. Tuto nabídku se snažíme dále rozšiřovat.

Sobotní programy pro veřejnost

Ukázky technologie pečení chleba v chlebové peci se již staly tradicí. Nově jsme se proto rozhodli vyplnit čas mezi kynutím a pečením bochníků dalšími ukázkami starých technologií nebo činností, se kterými se již běžně nesetkáte. Nejedná se o kurzy v pravém smyslu slova, ale o ukázky řemesel s výkladem a možností vyzkoušet si pod vedením lektora základy toho kterého řemesla nebo dnes již neobvyklé činnosti, abyste v příjemné pohodě mohli na statku strávit celý den.

Aktivity pro celou rodinu

Zájemci z řad návštěvníků mají možnost zapůjčit si naši „nůši aktivit“.  Obsahuje návody a nápady na hry, poznávací a vědomostní soutěže či kvízy a hádanky. S nápady z nůše je možné strávit čas na Hamousově statku společně s rodinou nebo skupinou přátel při hrách, zábavě a poznání. Nůši je možné v případě hezkého počasí odnést ven a rozložit na dece na zahradě nebo se této aktivitě věnovat v bývalé sušárně ovoce v zahradě.

Součástí nůše je i „klíč“, aby si návštěvníci mohli překontrolovat správnost splněných úkolů. V případě, že si s úkoly nevědí rady, mohou se poradit s internetem nebo s pracovníkem Hamousova statku.
Nůše je k dispozici na vyžádání v pokladně.

Besedy se spisovateli a tvůrci

Beseda se spisovatelem, vypravěčem a znalcem historie, nejen té oficiální, panem Otomarem Dvořákem.

  • Sobota 24. června: Příběhy z křivoklátských lesů
    Toto setkání s Otomarem Dvořákem nás zavede do dob přemyslovských knížat, kdy ve Zbečně stával lovecký dvorec. Příběhy z křivoklátských lesů, aneb vyprávění o tom, co všechno se událo či mohlo udát v okolních hlubokých lesích vyslechnete ve velké světnici Hamousova statku. Možná budete překvapeni, že volba data našeho setkání není úplně náhodná....
  • Sobota 29. července: Z pamětí vesnických rodů
    Druhé setkání se spisovatelem Otomarem Dvořákem. Tentokrát si popovídáme o každodenním životě našich předků, zjistíme, z čeho se radovali, co je trápilo a také zalistujeme ve starých kronikách.

Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem

Cyklus „čtení“ s osobnostmi, které spolupracují s hradem Křivoklátem při mnoha příležitostech.
Ing. Ivan Kasalický – bývalý kastelán hradu
Miroslav Maxant – hudebník a autor dětských pohádek
Milan Iléš – herec a moderátor
Termíny pořadů podle zájmu škol + 1 termín pro veřejnost během celostátní akce Týden čtení dětem ve středu 7. června.

Edukační programy pro školní či zájmové skupiny

  • Velké prádlo – program spojený s ukázkou praní prádla na valše v neckách
  • Sedm let jsem u vás sloužil – povídání o tom, jak se žilo na statku v 18. století, kdo byl kdo a co měl na starosti. Program doplněn vědomostními a dovednostními soutěžemi pro účastníky.
  • Pečení perníků – povídání o historii perníkářského řemesla spojené s výrobou vlastního perníku

Tyto programy realizujeme na objednání podle zájmu škol.