Opravy Hamousova statku 1992–2016

Hamousův statek ve Zbečně čp. 22 a jeho rekonstrukce 1992–2016

1992

Odkoupení stavení od p. Václava Barchánka, vyklizení stavení

1993

Provedení stavebně historického průzkumu – Ing. Arch. Jiří Škabrada a Martin Ebl

1994

Statické posouzení stavby, před jejím zpřístupněním veřejnosti – Ing. Vít Mlázovský, expozice Vanda Jiříkovská

1995

Provedení statického zajištění krovu samonosnou konstrukcí a opravy podlahy ve vrchní komoře – Ing. Vít Mlázovský,

Otevření statku pro veřejnost 1. července 1995

1996

 • Vznikla brožura o Hamousově statku
 • začátek stavby chlebové pece – Ing Petr Volf,
 • tesařská oprava stropních trámů a krokví nad výměnkem a jeho kuchyňkou - Vít Mlázovský,
 • navrácení stropu výmněnku, provedeno hliněnou mazaninou na stávající půlkuláče – Luboš Vokoun

1997

 • Stavba chlebové pece – Ing. Petr Volf,
 • 1. Šafářův dvoreček,
 • výměna štítového trámu směrem ke škole a oprava sloupků a bedněného štítu – Ing. Vít Mlázovský

1998

 • Dokončení opravy bednění štítu,
 • transfer špýcharu z Bratronic čp. 10 na Kladensku – Ing. Vít Mlázovský,
 • oprava stropních trámů a krokví nad vrchní komorou směrem k silnici, nový záklop z půlkuláčů, nové vstupní dveře a schody na půdu – Ing. Vít Mlázovský,
 • opláštění chlebové pece a její dokončení – Ing. Petr Volf

1999

 • první pečení chleba v peci 23. 4. 1999,
 • oprava spodních stěnových trámů v malé světnici, výměna 2 oken a vstupních dveří do dvora – Ing Vít Mlázovský

2000

 • Žádné opravy,
 • Oslava pěti let od zpřístupnění veřejnosti

2001

 • Přeložka nízkého napětí před statkem do zemně, reklamace záklopu ned vrchní komorou, směrem k silnici – Ing. Vít Mlázovský

2002

Žádné opravy, povodeň 100 letá voda

2003

Žádné opravy, oslava 1000 let obce Zbečno

2004

 • Objemová studie využití Hamousova statku ve Zbečně – Ing. Petr Dostál,
 • natáčení Johanky z Arcu s Lucií Vondráčkovou

2005

Oprava obou komínů – Karel Breník

2006

 • Nová vjezdová vrata v jižním štítě – Jan Kolář,
 • stavba kachlových kamen ve velké světnici – Ing. Petr Volf,
 • stavba opěrné zdi ve dvoře – Karel Breník,
 • oprava stropních trámů i krokví nad malou světnicí a výměna štítového trámu v jižní části za nový – Vladimír Georgiadis

2007

 • Pokračování opravy nad malou světnicí a bednění štítu – Vladimír Georgiadis,
 • nová podlaha v malé světnici – Karel Breník,
 • přeložení střechy na přístřešku a na pilířové kolně – Karel Breník,
 • oprava hliněného stropu v malé světnici – Luboš Vokoun

2008

 • Demontáž podlahy ve velké světnici – Karel Breník,
 • provedení archeologického průzkumu ve velké světnici i v průjezdu v jižní části domu – Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta,
 • DVD o Hamousově statku – Tomáš a Milan Bednaříkovi,
 • oprava části mlatu na půdě – p. Vlček

2009

 • Provedení výkopu pro drenáž ve dvoře a archeologický průzkum - Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta,
 • stavba přeneseného špýcharu v zadní části dvora a montáž nové vstupní branky do dvora, spolu s opravou rohu plotu směrem ke škole – Fajstavr

2010

 • Dokončení špýcharu – Fajstavr,
 • dokončení drenáže – Luboš Vokoun,
 • dřevomorka pod podlahou v malé světnici – demontáž Jiří Fribert a Luboš Vokoun,
 • archeologický průzkum v malé světnici Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta,

2011

Odbagrování svahu nad špýcharem a přípravy na zhotovení nového oplocení – Lanostav,

2012

Žádné opravy, natáčení norské pohádky Putování za hvězdou

2013

 • Oprava spodního trámu stěny v malé světnici, zhotovení odvětrání pod podlahou v malé světnici a nová fošnová podlaha i dlažba v malé světnici – Lanostav,
 • nový plot nad špýcharem – Lanostav,
 • nové dřevěné okapy ve dvoře u malé světnice – Jan Kolář,
 • ořezání lip před statkem – Jiří Krupička

2014

 • Montáž dřevěného svodu – Jaroslav Prošek,
 • ošetření statku chemií – Luboš Vokoun,
 • oprava části dlažby ve velké světnici – Ing. Petr Volf a Luboš Vokoun,
 • oprava odvětrání ze sklepa i spodní komory a stavba opěrné zdi za špýcharem – Lanostav,
 • natáčení dánské pohádky Dina, dcera jasnovidky

2015

 • Natáčení závěrečné práce – pohádka Rusové,
 • oprava zdiva v levé boční stěně staré stodoly, stavba opěrné zdi v pravé boční stěně stodoly, mezi pilíři – Lanostav,
 • oprava chlebové pece – Ing. Petr Volf,
 • nová cihlová futra u konírny – Alan Breník

2016

 • provedení přípojky elektřiny do hlavní budovy - p. Trnobranský
 • pořízení pokladního systému - centralizace přes počítač a internet

.