Edukační programy na statku

Vzdělávání a výchova patří k nejdůležitějším funkcím památkových objektů. Proto jsme se rozhodli nabídnout návštěvníkům Hamousova statku programy, z nichž si, jak doufáme, vybere každý - školy, dětské skupiny, rodiny, senioři, ale i různá zájmová sdružení.

 

Programy pro školní a zájmové skupiny, které jsou aktuálně v nabídce:

Velké prádlo – program spojený s ukázkou praní prádla na valše v neckách. Program je doplněn vědomostními a dovednostními soutěžemi pro účastníky a přípravou tradičního pokrmu připravovaného vždy v den velkého prádla.

doba trvání 1 hod., určeno pro 1. stupeň ZŠ

Sedm let jsem u vás sloužil – povídání o tom, jak se žilo na statku v 18. století, kdo byl kdo a co na statku dělal. Program je doplněn vědomostními a dovednostními soutěžemi pro účastníky.

doba trvání 1 hod., určeno pro 1. stupeň ZŠ

Pečení perníků – povídání o historii perníkářského řemesla spojené s výrobou vlastního perníku

Bližší informace, kontakt a objednání termínů:

(program je třeba objednat minimálně 10 dní předem)

Mgr. Petra Kulhánková, tel: 725 708 551, 603 885 440, kulhankova.petra@npu.cz